ราคาการซ่อมแซมมือถือ
อาการเสีย อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน ราคานอกประกัน (ไม่รวมค่าแรง) ราคาในประกัน (รวมค่าแรง)
ปุ่มเปิดปิดแข็ง, เปิดปิดไม่ได้ สายแพร sleep 400 250
ปุ่มบวกลบแข็ง, กดไม่ได้ สายแพร sleep 400 250
แฟลชไม่ออก สายแพร sleep 400 250
กล้องหน้าเปิดไม่ออก กล้องหน้า 400 250
กล้องหลังเปิดไม่ออก กล้องหลัง 400 250
ไม่สั่น มอเตอร์สั้น, สายแพร sleep 250, 400 100, 250
ชาร์จไม่เข้า สายแบต USB, แบต 450, 500 300, 350
ชาร์จไม่เข้า สายแบต USB, แบต 450, 500 300, 350
หูฟังไม่ได้ยิน สายแพร USB 450 300
ลำโพงเสียงแตก, ไม่ได้ยินเสียง ลำโพงล่าง 400 250
คู่สนทนาไม่ได้ยินเสียงพูด สายแพร USB 450 300
ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา ลำโพงลบน 350 200
แบตหมดไว, แบตเสื่อม แบต 500 350
หน้าจอปูดแบตบวม แบต 500 350
จอลาย จอ LCD 1200 900
จอแตก กระจกจอ 600 400
ทัชสกรีนไม่ได้ จอ LCD 1200 900
เคสลอกบุบเป็นรอย Case 750 600